ТТМ – Товаро Транспортна машина

  • Estimated Value: $1.000000
  • Field Area: 55.000m2
  • Location: State Land, Texas
  • Date: 25/08/2010 - 25/08/2015
  • Estimated Value: $1.000000
  • Field Area: 55.000m2
  • Location: State Land, Texas
  • Date: 25/08/2010 - 25/08/2015

Предназначена е за работа в подготвителните и добивни разработки с неголямо сечение – над 7 m2, при транспортиране на материала на разстояние до 50 m. Задвижването на машината и подемния механизъм се извършва от ламелни пневматични двигатели. Скоростта на движение на машината е 1 – 1.4 m/s. Основните и елементи са: загребващо устройство (кофа), ходов механизъм, каросерия с бункер, задвижване и пусково-регулираща апаратура.