ТТМ – Товаро Транспортна машина

Предназначена е за работа в подготвителните и добивни разработки с неголямо сечение – над 7 m2, при транспортиране на материала на разстояние до 50 m. Задвижването на машината и подемния механизъм се извършва от ламелни пневматични двигатели. Скоростта на движение на машината е 1 – 1.4 m/s. Основните и елементи са: загребващо устройство (кофа), ходов […]

Вагон

Construction is the process of creating and building infrastructure or a facility. It differs from manufacturing in that manufacturing typically involves mass production of similar items without a designated purchaser, while construction is typically done on location for a known client. Construction as an industry is six to nine percent of the gross domestic product […]