МОНЕК БЪЛГАРИЯ АД (Монек-Юг АД)  гр. Кърджали е основан през 1954 г., под името „Завод Комсомолец“. Приема името“Монек-Юг АД“ след което получава актуалното и до  днес „МОНЕК БЪЛГАРИЯ АД“.

Изработваме  изделия детайли съоръжения свързани с  минната промишленост, кариери, флотация, тунелно строителство, метални конструкции и инженерингова дейност.

 Изделията се изработват съгласно изискванията на стандартите за качество. Сертифицирани сме по ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 3834-2021, ISO 1091-1:2009+A1:2011

Разполагаме с необходимия екип от специалисти за проектиране изработка и монтаж на предлаганите машини, изделия или съоръжения.  За нуждите на производството  въведена ERP система.

Изнасяме около 60% от нашата продукция в целия свят, като основните ни клиенти са от Германия, Австрия, Русия, Турция и Казахстан.