Сертифицираща организация:

ЛЛ-С (Сертификация) България ЕООД

адрес: Булевард Тотлебен 53-55, София 1606

тел.: +359 2 932 9077

https://ll-c.bg/