• Износител и партньор

  в над 30 страни

 • Сертификат за качество

  ISO 9001:2015

 • Над 50 години

  опит в машиностроенето

 • Expanding Provider

  Of Industrial Solutions

 • Global Certificate

  ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

 • Award Winning

  Solution Of The Year

Вибрационни сита – 100; СВ – 250; СВ – 350

soolar_big

wind-2

Използват се за пресяване и сортиране на сухи и влажни руди, скални и други материали при тежки условия на работа. Вибраторът е центробежен. Той е закрепен за вибриращата рама на ситото. Начинът на окачване на вибрационната рама по отношение на подвижната рама на ситото и това, че пресевните повърхности имат различен наклон, са предпоставка за извършване на сложно движение на вибриращата рама с пресевните повърхности.

Първата пресевна площ, върху която се подава материалът, извършва елипсовидно движение, при което голямата ос на елипсата е насочена по дължината на ситото. Поради това, подаденият материал се разстила бързо върху пресевната повърхност. Следващите пресевни повърхности извършват кръгово движение. Последващата пресевна повърхност извършва също елипсовидно движение, но с голямата си ос нагоре и скоростта на пресяване, става малка преди материала да напусне ситото. Вследствие на тези особености производителността на ситото е голяма.

Друга особеност на ситото, е че пресевната повърхност се състои от отделни пръчки. Те могат да бъдат по единично заменяни.

Поради тази особеност и ниските им разходи за поддържане, тези сита имат голямо търсене на пазара.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ СВ – 100 СВ – 250 СВ – 350
1. Производителност, t/h 80 – 120 200 – 300 300 – 400
2. Размери на пресевната повърхност, mm 2 350 – 1 244 2 950 – 1 545 3 620 – 1 885
3. Честота, Hz 20 20 20
4. Външни размери
– дължина 3 256 4 085 4 575
– широчина 1 797 2 350 2 620
– височина 1 200 1 650 1 676
5. Електромотор
– мощност, kW 10 13 13
– обороти, min -1 1 460 1 460 1 460
6. Маса, kg 2 400 4 535 5 820