• Износител и партньор

  в над 30 страни

 • Сертификат за качество

  ISO 9001:2015

 • Над 50 години

  опит в машиностроенето

 • Expanding Provider

  Of Industrial Solutions

 • Global Certificate

  ISO 9001:2015

 • Award Winning

  Solution Of The Year

Инженеро-технически отдел

Монек-Юг се гордее много със своя изграден Инженеро-технически отдел, в който работи високо висококвалифициран и обучен персонал. Той се занимава с конструирането и изготвянето на технологиите за производството на машините, инструментите и оборудването, произведени в Монек-Юг. Голяма част от изделията, влизащи в нашата производствена листа са изцяло разработени и изпълнени от нашите специалисти от този отдел. Нашите инженери са винаги готови да намерят по-добро решение в помощ на нашите клиенти, за да се повиши тяхната производствена ефективност и да се разрешат техните проблеми.

Monek-Yug AD. All Rights Reserved © 2022