• Износител и партньор

  в над 30 страни

 • Сертификат за качество

  ISO 9001:2015

 • Над 50 години

  опит в машиностроенето

 • Expanding Provider

  Of Industrial Solutions

 • Global Certificate

  ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

 • Award Winning

  Solution Of The Year

ЧУК ПРОБИВЕН РУДНИЧЕН

Използва се за пробиване на хоризонтални или наклонени под известен ъгъл отвори в меки или средно твърди скали. Буталото на чука извършва възвратно постъпателно движение. При работния ход, то удря върху опашката на пробивния инструмент.

При възвратният ход на буталото, пробивния инструмент се завърта на известен ъгъл. Това се поставя автоматично при всеки ход на буталото.

Чукът се управлява с ръчка, която има 4 положения:

 1. Нормална работа;
 2. Забурване;
 3. Стоп;
 4. Интензивно продухване.

За промиване и изваждане на разрушения материал, от отвора се подава вода по централна тръбичка в чука и пробивния инструмент. По нататък водата изтича от промивния отвор на пробивната глава на инструмента. Налягането на водата трябва да бъде по-малко от това на въздуха.

Преди първата употреба, чукът трябва да се разработи на празен ход в продължение на един час. Въздухът трябва да бъде богато омаслен. При разработването, налягането на въздуха трябва да се повишава постепенно.

Чукът може да бъде съхраняван в закрити помещения до две години.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ЧПР – 621А ЧПР – 851АЦ
1. Максимална мощност, kW 1.73 2.36
2. Енергия на удара на буталото, І 50.9 53.9
3. Брой удари в минута, min-1 2 040 2 400
4. Работно налягане, МРа 0.5 0.5
5. Разход на въздух, m3/min 0.029 0.029
6. Диаметър на пробивния инструмент, mm 36.4
7. Максимална дълбочина на пробиване, m 4 4
8. Дължина, mm 505 780
9. Маса, заедно с виброгасещото устройство, kg 17.5 32.4 /31.5/
10. Вътрешен диаметър на маркуча за въздух, mm 19 25
11. Вътрешен диаметър на маркуча за вода, mm 12.5 12.5