• Износител и партньор

  в над 30 страни

 • Сертификат за качество

  ISO 9001:2015

 • Над 50 години

  опит в машиностроенето

 • Expanding Provider

  Of Industrial Solutions

 • Global Certificate

  ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

 • Award Winning

  Solution Of The Year

КОМПЛЕКС ПРОХОДЧЕСКИ ЗА ВЕРТИКАЛНИ И НАКЛОНЕНИ ИЗРАБОТКИ КПВН – 2

Това комплектно съоръжение се използва в минното строителство за прокарване на вертикални и наклонени под неголям ъгъл шахти.Скалата трябва да бъде средно твърда или твърда, т.е. да не изисква укрепване на стените, понеже към стената на шахтата се закрепва специална монорелса. Тази специална моношина се състои от отделни части с дължина от 750 до 1 000 мм. В зависимост от достигнатата височина на шахтата, те се снаждат и се закрепват към стената на шахтата. Така може да бъде прокарана шахта с височина до 100 метра.

Работната платформа има собствено задвижване и може да се движи нагоре или надолу по специалната монорелса. Има ръчно командване и се управлява от работещите на платформа.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
1. Ъгъл на наклона на изработката, градуси 60 – 90
2. Сечение на изработката, m2 4 – 6
3. Височина на изработката, m 100
4. Полезен товар, kg 500
5. Скорост на преместване, m/s 0.2
6. Дължина на монорелсовата секция, mm 700 и 1 000
7. Маса на комплекса, kg 10 300