Механична обработка

Механична обработка

МОНЕК БЪЛГАРИЯ АД  e специализиран в механична обработка на средно и едрогабаритни детайли.  Разполагаме с голям набор от машини за Механична обработка:

  • Стругове;
  • Фрези;
  • Центри;
  • Борверзи;
  • Шлайфове;

Техническите възможности на нашите машини ни позволяват обработка на детайли с диаметър до 4 метра и дължина 5 метра.  Част от цифровите ни машини разполагат с 4та и 5та ос.

Машинния ни парк е подходящ за еднично, дребносерийно и едросерийно производство.

Също така разполагаме с машини и съоръжения за огъване, заваряване, пясъкоструене или дробеструене, закаляване,  предпазване от износване, боядисване и др. с което можем да изпълним вашия проект от начало до край. Нашите конструктори и технолози ще разработят проекта според изискванията Ви. Можем да осигурим и монтажни групи.

Част от Нашите машини