Индивидуални проекти

Иновативни индивидуални решения

МОНЕК БЪЛГАРИЯ АД е в състояние да извършва инженерингови проекти по техническо задание на клиенти в минно-добивната промишленост, преработвателната промишленост, и в сферата на добив на скални и инертни материали. Изработвани са проекти в областта на екологията по пречистване на вредни емисии в минно-преработвателната промишленост.

Има осъществени проекти, включващи изработване на технологии на процесите, изработване на необходимите машини, транспортни връзки и пускане в експлоатация на съоръженията.

Готови ли сте да осъществите своите идеи?

Производствени възможности

Инженеро-технически отдел

Нашият високо висококвалифициран персонал е с дългогодишен опит. Инженерите ни са винаги готови да намерят по-добро решение в помощ на клиентите, за да се повиши тяхната производствена ефективност и да се разрешат техните проблеми.

Технически каучукови изделия

Цех за вулканизиране на детайли за машини, резервни части и окомплектовки за мелници и трошачки. Цехът разполага с преси с възможности за вулканизиране на изделия с размери до 1300 х 1500 мм