УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

като ползватели на нашите продукти и услуги, най-учтиво Ви молим да попълните следната анкетна карта, за което предварително Ви благодарим. Отговаряйки на въпросите, оценете степента си на удовлетвореност от предоставените продукти и услуги. Вашето мнение е важно за нас и би допринесло за подобряване на работата и връзките ни с нашите клиенти.

 1. Общи сведения за клиента:

  • Име на фирмата

  • Лице за контакти *

  • Адрес

  • E-mail / Телефон или факс *


 2. Каква е значимостта на "МОНЕК-ЮГ" АД сред вашите доставчици?
 3. голяма
  средна
  малка

 4. Колко често купувате нашите продукти?
 5. един път месечно
  на всеки 2-3 месеца
  2–3 пъти в годината
  един път годишно и по-рядко

 6. Как бихте оценили удовлетвореността си от нашите продукти?
 7. напълно съм удовлетворен
  удовлетворен съм
  в общи линии съм удоволетворен
  не съм удовлетворен

 8. Каква е оценката Ви за качеството на нашите продукти?
  • Качество
  • високо
   средно
   ниско

  • Надеждност
  • висока
   средна
   ниска

  • Техническа информация
  • висока
   средна
   ниска

 9. Склонни ли сте отново да ползвате/закупите наши продукти?
 10. със сигурност да
  вероятно да
  не съм сигурен
  вероятно не
  със сигурност не

 11. Бихте ли препоръчали нашите продукти на други?
 12. със сигурност да
  вероятно да
  не съм сигурен
  вероятно не
  със сигурност не

 13. Каква е оценката Ви за предлаганото от нас обслужване?
  • Внимание към Вашите запитвания:
  • отлично
   много добро
   задоволително
   много лошо

  • Потвърждение на поръчките:
  • отлично
   много добро
   задоволително
   много лошо

  • Точност при доставките:
  • отлична
   много добра
   задоволителна
   много лоша

  • Обработка на рекламациите:
  • отлична
   много добра
   задоволителна
   много лоша

  • Търговско и техническо съдействие:
  • отлично
   много добро
   задоволително
   много лошо

 14. Оценката Ви за "МОНЕК-ЮГ" АД в сравнение с други доставчици:
  • По отношение на предлаганите изделия:
  • идентична
   по-добра
   по-лоша

  • По отношение на предлаганото обслужване:
  • идентично
   по-добро
   по-лошо

 15. БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА с нашите изделия:
  • Имали ли сте през изминалата година трудова злополука или инцидент на ръба с машина/ съоръжение произведени от "МОНЕК-ЮГ" АД?
  • НЕ
   ДА

   Ако сте отговорили на предишния въпрос с отговор ДА, моля отбележете с коя машина е трудовата злополука или инцидент и причините довели до нея:

  • Достатъчни ли са предпазните средства монтирани на машините/ съоръженията, за недопускане на инциденти в процеса на експлоатацията им?
  • достатъчни са
   не са достатъчни

   Ако сте отговорили на предишния въпрос с отговор НЕ СА ДОСТАТЪЧНИ, моля отбележете коя машина/съоръжение не е достатъчно добре обезопасена и Вашите предложения за обезопасяването и:

  • Получавате ли необходимата информация за безопасност и здраве при работа с машината/съоръжението от Инструкциите по експлоатация?
  • получаваме пълна информация
   получаваме непълна информация
   не получаваме

   Ако сте отговорили на предишния въпрос с отговори НЕ ПОЛУЧАВАМЕ и ПОЛУЧАВАМЕ НЕПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ, моля отбележете за коя машина/съоръжение не е достатъчна информацията и Вашите предложения за допълване на Инструкцията по експлоатация:

 16. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА при работа с нашите изделия:
  • Имали ли сте през изминалата година случай на замърсяване на околната среда при експлоатация на машина/ съоръжение произведени от "МОНЕК-ЮГ" АД?
  • НЕ
   ДА

   Ако сте отговорили на предишния въпрос с отговор ДА, моля отбележете с коя машина е случая на замърсяване на околната среда и причините довели до него:

  • Получавате ли необходимата информация за управление на отпадъците от машината/съоръжението, след завършване на експлоатацията им, от Инструкциите по експлоатация?
  • получаваме пълна информация
   получаваме непълна информация
   не получаваме

   Ако сте отговорили на предишния въпрос с отговори НЕ ПОЛУЧАВАМЕ и ПОЛУЧАВАМЕ НЕПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ, моля отбележете за коя машина/съоръжение не е достатъчна информацията и Вашите предложения за допълване на Инструкцията по експлоатация:

   Вашите предложения към "МОНЕК-ЮГ" АД за подобряване на качеството на изделията, безопасността им и за опазване на околната среда при използването им:


   Попълнил анкетата
   ( длъжност и фамилия * ) :

   Всички полета маркирани със * са задължителни.